Tin nghiệp vụ

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2021, vừa qua  Đoàn thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị do đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã thanh tra các lĩnh vực công tác tại VKSND huyện Hải Lăng trong thời điểm từ 01/12/2019 đến 31/7/2021.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, sau khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ, sổ sách công tác của VKSND huyện Hải Lăng liên quan đến nội dung thanh tra đưa về VKSND tỉnh nghiên cứu. Đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách theo các khâu công tác khác nhau để đảm bảo tất cả các hồ sơ do đơn vị cung cấp đều được nghiên cứu. Trong quá trình thanh tra, giữa Đoàn và VKSND huyện Hải Lăng đã phối hợp, trao đổi thống nhất nội dung những ưu điểm, hạn chế trên các lĩnh vực công tác đưa vào biên bản thanh tra. Đoàn đã phân tích và đưa ra được những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn đến những hạn chế đồng thời tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh những nội dung cần kết luận, nêu cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan và những biện pháp xử lý, trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

Ngày 13/9/2021, Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Hải Lăng. Sau khi công bố kết luận, VKSND huyện Hải Lăng đã nghiêm túc tiếp thu để phát huy những ưu điểm mà đơn vị đã có, đồng thời cam kết khắc phục những hạn chế đã được VKSND tỉnh chỉ ra.

Một số hình ảnh: