Tin hoạt động phong trào

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT ngày 13/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông về việc “Vận động, ủng hộ nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19”, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đã phát huy tình đoàn kết thương thân, tương ái, vận động công chức, người lao động trong đơn vị ủng hộ nhằm chung tay phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 nói chung, và đối với Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng. Ngày 27/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông đã chuyển số tiền huy động ủng hộ là 1.000.000 đồng trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông.

VKSND huyện Đakrông trao số tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19

Tác giả: Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông